Förlossning

Optimal förlossning


Att föda barn är det största vi är med om i vårt liv. En graviditet är oftast en tid av glädjefylld väntan.

Men ibland kan det också vara en tid av oro inför det som ska komma.


Alla förlossningar ser olika ut. Innan vi fött vet vi inte hur det kommer att bli. När vi fött vårt första

barn tror vi att vi vet hur det kommer att vara och det påverkas ju av den upplevelse vi fick under

vår första förlossning. Oavsett om du känner förväntan eller rädsla eller som i så många fall både

och så är du som kvinna värd bästa möjliga upplevelse när det är dags för livets stora mirake.


Att ta hjälp av hypnos inför förlossningen handlar om att skapa de allra bästa förutsättningarna för

dig och din bebis när det väl är dags. Det handlar om att bygga självförtroende och tillit till den egna

kroppen- att låta tillförsikten växa sig större ju närmare det magiska ögonblicket du kommer.


Syftet med hypnosen är ge dig kontroll över situationen och att hantera det obehag en förlossning

innebär. Vill du föda naturligt utan smärtlindring är förlossningshypnos ett värdefullt hjälpmedel.

Men det kommer också att hjälpa dig att känna att det är helt ok om det ändå slutar med att du ber

om smärtlindring. Och med hjälp av hypnosen kan det mycket väl bli så att den som inte kan tänka

sig att föda utan smärtlindring ändå gör det valet när det är dags.


Alla förlossningar är olika, mitt mål är att din förlossning ska bli bästa möjliga upplevelse och en fin

start på det nya familjelivet.


Det är lämpligt att påbörja hypnosen i vecka 28-30, jag rekommenderar att det går 2 – 3 veckor

mellan sessionerna och att den sista sessionen inte hålls tidagere än sex veckor före beräknat

förlossningsdatum.

Förlossningspaketet


Den förberedande hypnosen inför förlossning består av tre sessioner. Mellan sessionerna får du ljudinspelningar att lyssna på.

Du och din partner kommer också att få lära er akupressurtekniker för smärtlindring. Dessutom får ni med er skriftligt material, ett ark med akupressurpunkterna samt två armband med kristaller som anses vara stöttande vid barnafördande.

Tjänst

Pris

Kommentar

3 hypnossessioner

 3 300

Varje session tar 2-2,5 tim

1 akupressurgenomgång

350

Slås ihop med en av hypnosessinerna

2 ljudfiler

800

2 st armband

100

Folder hypnos

Bonus!

Folder "Ditt barn"


Bonus!

Akupressurark


Bonus!

Ordinarie pris

4 550

Rabatt

-1 250

Paketpris

3 300

Du kan välja att dela upp betalningen på 3 tillfällen och betala vid varje hypnostillfälle.

Min egen histora- varför jag vill hjälpa dig till en optimal förlossning


När jag skulle föda mitt första barn hade jag inga andra tankar än att kvinnor är i alla tider har fött barn och att jag därmed också skulle vara kapabel att göra det. I förlossningsarbetet upplevde jag att jag totalt tappade kontrollen. Detta förvärrades ytterligare av att jag hade en barnmorska som jag kände inte tog mig på allvar. När det närmade sig utdrivningsskedet uppstod komplikationer då bebisens hjärtljud gick ner och ett urakut kejsarsnitt beordrades. I den stunden jag hörde de orden kände jag en stor lättnad- jag slapp i från det helvete jag upplevde förlossningen som! Det var det min sista tanke innan jag gick in i narkosens underbara värld. Sedan sövdes jag och när jag vaknade var jag mammma. Naturligtvis kom jag inte ihåg någonting av det fantastiska ögonblick jag sett fram emot under nio månader. Men det som också hände var att jag totalt hade tappat min känsla av självförtroende när det kom till att föda barn.


När jag återigen blev gravid grumlades större delen av graviditeten av skräcken för att återigen utsätta mig för en förlossning. Idag är jag också övertygad om att den rädsla och oro jag kände också bidrog till att det blev en väldigt kämpig graviditet med svårt illamående och extrema humörsvängningar. Helt annorlunda mot min första graviditet då jag mådde alldeles utmärkt. Skräcken inför förlossningen växte sig större ju närmare den kom och minskades inte trots samtal med psykolog och studiebesök på förlossningen. Då återstod ett besök hos en förlossningsläkare där det beslutades av min dotter skulle födas med planerat kejsarsnitt. Inte på grund av risk för komplikation för den risken var inte större än vid någon annan förlossning, utan på grund av min förlossningsskräck. 


Idag vet jag att det var fel väg att gå. Jag hade kunnat få uppleva en förlossning och det skulle förmodligen ha varit läkande för mig. Men för att det skulle fungera hade jag behövt stöd för att växa in i rollen och återfå min känsla av kontroll och tillit till min egen kropp. Just det vet jag idag att jag hade kunnat få hjälp med av en hypnosterapeut.


Noras historia


När min dotter (som föddes med planerat kejsarsnitt) blev gravid stod det ganska tidigt klart att även hon upplevde stor oro för förlossningen. En del i det är att hon är ganska smärtkänslig. En annan bidragande orsak är med största sannolikhet att jag omedvetethar överfört min förlossningsrädsla till henne.


Eftersom jag nu är utbildad hypnosterapeut och vet vilket fantastiskt verktyg det är så föddes tanken på att hjälpa henne med hjälp av hypnos. Det är inte optimalt att hypnotisera någon som står en så nära, men jag ville gärna göra det jag kan för att hjälpa henne. Och efter ett samtal med aurorabarnmorska som tagit upp hypnos som ett alternativ var också Nora beredd att ge det en chans även om det får medges att det kan kännas lite konstigt att sitta i sin mammas hypnosstol.


Så här sa Nora strax innan förlossningen efter att hon hade fått tre hypnossessioner och däremellan lyssnat på ljudfilerna som ingår i förlossningshypnosen:


- Nora, hur tycker du att det har varit det här med hypnosen?

- Det har varit bra!

- På vilket sätt då?

- Jag har gått in i mig själv och jag känner mig mycket lugnare!

- Har det förändrat dina känslor inför förlossningen?

- Ja! Från att ha varit livrädd tycker jag att det ska bli kul att föda barn. Jag litar mer på min kropp. Nej, förresten- jag litar helt på min kropp.

- Hur har du upplevt själva hypnossessionerna?

- Häftiga! Jag trodde aldrig att jag kunde gå ner så djupt i mig själv. Smärtan har gått ner så otroligt om man jämför med hur det är i vaket tillstånd och i hypnostillstånd. Det är jättestor skillnad!

- Har du lyssnat mycket på ljudinspelningarna mellan sessionerna och hur har du tyckt att det har varit?

- Ja! Det har hjälpt mig att lättare kunna gå ner i hypnos och att göra självhypnos.

-Tycker du att det är svårt att flytta fokus och använder du den tekniken när du känner obehag nu?

- Nej, det är inte svårt! Jag änvänder den och det gör att jag blir lugnare, får mindre ont (i ryggen

och av förvärkar) och kommer på andra tankar.

 

När det var dags för Nora att föda blev förloppet väldigt snabbt med mycket intensiva och täta värkar. Det visade sig också att barnet låg med rumpan neråt. Nora var inte förberedd på att det skulle bli en sätesförlossning.Ett par veckor efter förlossningen sammanfattar Nora det så här:


- Hur tänker du kring förlossningen nu?

- Jag hade aldrig kunnat föreställa mig hur det skulle kännas,

jag tyckte att det gjorde mer ont än vad jag trodde, man kan

liksom inte föreställa sig hur det känns… Men jag tycker att

det känns bra och jag är stolt över mig själv.

- Tror du att det hade varit annorlunda om du inte hade gått

i hypnos innan?

- Ja, det tror jag. Jag tror inte att jag känt mig så trygg i mig

själv och litat på att jag skulle klara det. Och jag hade inte klarat

av smärtan på samma sätt.

- Tror du att det hade varit troligare att du velat ha ett kejsarsnitt

med tanke på att barnet låg i säte om du inte hade gått i hypnos?

- Det är ju svårt att veta, men jag tror att jag hade känt att det varit

tryggare med ett kejsarsnitt. Men nu var jag helt säker på att jag

skulle klara det och funderade inte ens över kejsarsnitt när de

frågade om det.

- Du hade ju planerat en naturlig förlossning, hur blev det?

- Eftersom värkarna var väldigt täta och intensiva fick jag ingen vila

emellan. Då valde jag att ändå ta smärtlindring. Men det känns helt

ok och inte som ett misslyckande.

- Upplevde du att du hade kontroll under förlossningen?

- Ja, det tycker jag. Även när jag hade som mest ont kände jag att jag hade kontroll. Och det var jättebra att jag hade gjort mycket självhypnos innan. Det hjälpte verkligen.

- Upplevde du att du hade hjälp av akupressuren under förlossningen?

- Ja, den gjorde jättestor skillnad på smärtan!

- Hur känner du inför att föda barn igen?

- Jag vet att jag kommer att klara det. Men jag hoppas förstås att nästa barn ligger med huvudet först. Men oavsett så känner jag att jag kan lita på att min kropp vet vad den ska göra.

- Skulle du rekommendera andra att gå i hypnos?

- Ja, det skullle jag verkligen! Det hjälpte mig jättemycket både innan och under förlossningen!