HEALING

HEALING

Healing är inget annat än energier. Som healer är jag ett verktyg och en kanal för att förmedla dessa energier, varken mer eller mindre 


Heling ses ofta som en del av "new age", men faktum är att healing har använts i tusentals år i en mängd olika kulturer. Det är en bred behandlingsform och det finns ett stort antal olika tekniker. Gemensamt för de olika healingteknikerna är att de syftar till att återställa balansen i kropp, sinne och själ. Min övertygelse är att all healing kommer från samma källa och att skillnaden i teknikerna handlar om hur energin kanaliseras. 


Jag arbetar främst med Reiki- Usui Reiki, Reiki of the Atlanticans & Lemurian Light och Karuna Ki Reiki. Jag är Master och lärare i dessa tre healingformer. Jag arbetar också med den hawaiianska healingformen Ho'oponopono, som jag är certifierad utövare av. 


Reiki, som den lärs ut idag, kommer från Japan, men har sina rötter i Tibet för flera tusen år sedan. Modern forskning visar att Reiki är effektivt i en rad olika sammanhang. I många länder är Reiki ett naturligt inlsag i och ett erkänt komplement till den vanliga sjukvården. Även om vi inte har kommit så långt i Sverige så klassas Reiki ändå som som rehabiliterande friskvård av Skatteverket numera.


Det finns en del studier gjorda på healingens effekter. Det är dock inte ett område där det forskats i sådan utsträckning att man kan säga att det finns obestridliga bevis för healingens positiva effekter. Enligt min mening handlar det dock snarare om kvaliteten på forskningen än om den kraft som finns i healingen. Jag har många klienter som har vittnat om att healing lett till stora förändringar i deras hälsa. 

Healingbehandlingen


Under en healingsession ligger du vanligtvis på behandlingsbänken, men den kan också utföras om du sitter

eller står. Du har dina kläder och en filt på dig.När jag ger Reiki arbetar jag oftast med händerna på din kropp

eftersom den fysiska beröringen aktiverarkroppens "må-bra-hormoner", till exempel oxytocin. Om du inte

känner dig bekväm med fysisk beröring så anpassar jag behandlingen till det och håller istället händerna 

strax ovanför kroppen. 


Reiki påverkar kroppens energisystem på sammasätt som t ex akupunktur och akupressur. I Reikin utgår man

från att människan är en helhet av kropp, själ och sinne. Därför behandlar man ofta hela kroppen, även om en

person söker hjälp för ett specifikt tillstånd.


Varje healingsession är unik. Jag jobbar för att du ska få det du bäst behöver vid den aktuella tidpunkten och

anpassar behandlingen till det. Hur just du upplever healingen är individuellt. Vid vissa sessioner får klienten

väldigt starka upplevelser av healingen och ibland upplever man det som en lugn och behaglig stund. En

starkare upplevelse innebär inte att healingen är mer effektiv. Energierna fortsätter att jobba och påverka

dig i dagar och ibland veckor efter själva sessionen. Vissa människor kan känna av det väldigt tydligt genom

att de känner sig konstiga, får ilningar eller andra förnimmelser i kroppen. De allra flesta upplever dock främst

större lugn och harmoni efter behandlingen. Det kan förekomma att man får  utrensningssymptom som huvud-

värk, klåda, ökad aktivitet i tarmar och urinblåsa eller att känslor kommer upp till ytan efter behandlingen.

Symptomen kan i vissa fall förstärkas efter några dagar. Det är helt normalt och ibland en nödvändig del i läkningsprocessen. 


Foto Lotta Briné