MEDIALT

MEDIALA TJÄNSTER


Alla medium har sitt unika sätt att jobba på. Den gemensamma nämnaren är att det handlar om öppenhet och intuition. 


För att ha glädje av en medial sittning behöver du vara öppen för att det finns mer än det vi kan se och ta på. Vad vi tror och vad vi kallar det för är individuellt. För mig är det viktigt att poängtera att det inte finns någon definitiv sanning som är känd för oss människor. Därför kan vår tro se olika ut och ingen har rätt att utge sig för att ha den sanna tolkningen. 


Jag började min mediala utveckling med kurser och övningar för att förbättra och stärka min intuition. Sedan har jag byggt vidare på min intuition genom kurser i medial utvckling, djurkommunikation, tarot, reiki, meditation mm. 


Foto Belkisa Merdan