Djurkommunikation

DJURKOMMUNIKATION

 

Många har väl någon gång tänkt att "tänk om mitt djur ändå kunde tala"! Och det kan det faktiskt. Alla som har en relation till djur vet att de har mycket att förmedla till oss, inte minst kärlek, värme och trygghet. Ingen av oss tvivlar på att djuren har en själ och förmåga att kommunicera. 

 

Många anlitar en djurkommuniktör av den enkla anledningen att de är nyfikna på vad som rör sig i deras husdjurs inre.

De vanligaste frågorna man vill ha svar på är hur djuret mår och om det trivs i sin familj. En del vänder sig till en djur-

kommunikatör därför att de upplever att det finns ett problem i relationen eller i djurets beteende. Jag arbetar i en anda

av förståelse och går aldrig in och tillrättavisar ett djur. Däremot försöker jag förstå och förmedla varför djuret beter sig

som det gör. Denna kunskap förmedlar jag till dig som djurägare och du får råd kring vad du kan tänka på och hur du

kan hantera problemet.

 

En annan anledning till att anlita en djurkommunikatör kan vara att man misstänker att djuret har ett hälsoproblem av

något slag. I en kommunikation kan djuret berätta mer om var det har ont och hur det känns. Men det är aldrig en

ersättning för att besöka veterinär och det är just det man ska göra i första hand. Däremot kan informationen vara

värdefull för att hitta orsaken till ohälsan.

 

När jag pratar med djur gör jag för det mesta det på distans, rent telepatiskt. Fördelen med det är att jag inte färgas av

de intryck jag kan få av dig, ditt djur eller platsen.

 

Hur går det till?

 

Djurkommunikation sker på telepatisk väg där jag som djurkommunikatör får till mig ord, bilder och känslor från det djur jag talar med. Jag skriver ner samtalet och vidarebefordrar det i sin helhet till dig som djurägare. För att du och ditt djur ska få ut så mycket som möjligt av kommunikationen ska du skicka med frågor och funderingar som du vill ha svar på eller sådant som du vill förmedla till ditt djur. Många anlitar en djurkommunikatör för att få svar på specifika frågor. Det kan t ex handla om vilket bett hästen tycker bäst om, vilka aktiviteter som hunden tycker är roliga eller vart katten håller hus när den är borta i flera dagar. Ofta får du raka och tydliga svar på de här frågorna. Och bli inte förvånad om ditt djur överraskar dig med sina svar! Det kan också vara mycket intressant att fråga djuret om det har några råd till dig. Djuren får ofta dela våra hemligheter och de är superkänsliga för våra känslor och stämningslägen. De har ofta djupa insikter om oss och vill dela med sig av sina kärleksfulla råd.

 

När du bokar in din konsultation mailar eller skickar du en bild av djuret du vill att jag ska prata med. Det enda jag vill veta om ditt djur är namn, ålder och kön. Dessutom skickar du med de frågor du vill att jag ska ställa till djuret och om det är något särskilt du vill att jag ska förmedla.  

När jag tar kontakt med ditt djur frågar jag det alltid om det vill prata. Det är väldigt ovanligt att de inte vill det, för de har ofta mycket att berätta. Därefter får djuret berätta fritt om vad det vill innan jag ställer de frågor som du har skickat med och förmedlar dina budskap. Jag skriver ner hela samtalet i dialogform. Det brukar bli runt två A4-sidor. När samtalet är avslutat mailar jag det till dig. Efter att du fått samtalet har du möjlighet att ställa kompletterande frågor om det är något som är oklart eller behöver tydliggöras. 

 

Jag kan även ge ditt djur healing, på distans eller "live". Jag ger aldrig healing i direkt samband med djurkommunikationen om vi inte har kommit överens om det i förväg. Vill du att jag ska ge ditt djur healing i samband med kommunikationen gör jag naturligtvis det. 

 

Tillsammans med det nedskrivna samtalet får du en faktura, om du inte valt att betala i förskott.


Foto Lotta Briné