MEDITATION

 MEDITATION - hälsokost för själen


Människor har mediterat i tusentals år. När du tänker på meditation kanske det har en

mystisk auroa omkring sig därför att du förknippar det med buddistiska munkar, fasta

och långa tider av ensamhet. Det finns inget mystiskt eller svårt med meditation. Det

är inte inte exklusivt förbehållit för de visa (men vi blir visare av att meditera). Det handlar

helt enkelt bara om att stilla sina tankar. Att intresset för meditaton har ökat under de

senaste decennierna är ingen tillfällighet. Vi lever i en tid av teknisk utveckling som fört

med sig en allt större informationsmängd. Vi har helt enkelt ett väldigt stort behov av att

vila vår hjärna. och när vi gör det kommer vi närmare oss själva.

 

Att meditera har många positiva effekter som t ex

 

  • Minskad stress
  • Bättre hälsa
  • Bättre sömn
  • Ökad självkärlek och större tolerans för andra
  • Känsla av frid och lycka
  • Ökad kreativitet
  • Bättre intuition

 

Jag är utbildad meditationsguide genom Natural Healer. Jag lär ut grunderna i meditation

och olika meditationstekniker som du lätt kan införliva i din vardag för att uppnå dessa 

positiva effekter. Jag leder också guidade meditationer.

 

 

Foto Belkisa Merdan