Priser

Hypnos

Tjänst

Tidsåtgång

Pris

Hypnossession

2-2,5 tim

1 100 kr

Hypnos Sluta röka

2-2,5 tim

1 300 kr

Hypnospaket 3 sessioner

Totalt 6-10 tim

2 900 kr

Personlig inspelad avslappning med suggestioner


400 kr

Första hypnossessionen tar vanligtvis något längre tid då den inleds med ett längre informationssamtal.

Inspelad avlsappning föregås av ett telefonsamtal, inspelningen skickas sedan som ljudfil via mail.

Förlåtelsesession

Tjänst

Tidsåtgång

Pris

Förlåtelsesession

2-2,5 tim

1 100 kr

Healing

Tjänst

Tidsåtgång

Pris

Healingsession

1 tim

600 kr

Healingsession - distans (människa/djur)

1 tim

600 kr

Heling till djur - på plats*

1 tim

600 kr

Healing i samband med djurkommunikation


400 kr

I tidsåtgången är informationsamtal inför sessionen inte inräknad. Vid distanshealing får du en skrftiligt protokoll skickat via mail efter sessionen. 

*Jag tar inte emot djur på min mottagning, men gör hembesök på en radie av ca 5 mil från falköping. Resekostnad tillkommer med 25 kr/mil vid hembesök

Djurkommunikation

Tjänst

Tidsåtgång

Pris

Djurkommunikation - distans

1 tim

600 kr

Djurkommunikation - på plats*

1 tim

600 kr

Vid kommunikation på distans skickas ett skriftligt protokoll.

*Jag tar inte emot djur på min mottagning, men gör hembesök på en radie av ca 5 mil från Falköping. Resekostnad tillkommer med 25 kr/mil vid hembesök.

Vägledning

Tjänst

Tidsåtgång

Pris

Tarot/intitiv vägledning - på plats

1 tim

600 kr

Tarot/intuitiv vägledning - distans

1 tim

600 kr

Tarot/intuitiv vägledning enstaka fråga - sms/mail

30 min

300 kr

Kurser

Tjänst

Tidsåtgång

Pris

Meditationskurs - grupp (3 gånger)

6 tim

  1 300 kr

Meditationskurs - individuell

Enligt överenskommelse

Enligt offert

Kurs självhypnos/stresshantering - grupp (3 gånger)

6 timmar

1 300 kr

Kurs självhypnos/stresshantering - individuell (3 gånger)

6 timmar

2 500 kr

Reseersättning

Tjänst


Pris

Milersättning


25 kr/mil

Tillägg för resor längre än 5 mil från Hornborga


enligt ök

All betalning sker via faktura eller swish!