Det undermedvetna

Det undermedvetna sinnet

 

Det undermedvetna sinnet står för runt 95 % av vår dagliga aktivitet. Man kan se det som vår biologiska hårddisk. Här finns allt från vi föddes och fram till nu lagrat. Alla händelser, erfarenheter och känslor vi någonsin har upplevt finns i det undermedvetna. Man kan också se det som ett gigantiskt bibliotek där allt vi lärt oss och alla våra kunskaper finns. Det undermedvetna sinnet är blixtsnabbt. Stamscellsforskaren Bruce Lipton menar att det undermedvetna är en miljon gång starkare än det medvetna sinnet. Det tar också över tusen gånger fler beslut än vad det medvetna sinnet gör- varje dag!

 

Det omvedvetna sinnet kan inte skilja på fantasi och verklighet utan utför bara en arbetsorder. Ett bra exempel på det är fobier. Den som har en fobi för t ex möss vet ju att en liten mus inte på något sätt utgör en livsfara för en människa. Man kan till och med uppleva det som lite löjligt och pinsamt att man har den här fobin eftersom man på ett medvetet plan inte kan förstår varför man känner en sådan rädsla. I själva verket är det så att orsaken ligger i en händelse långt tillbaka i personens barndom, i en situation som det medvetna inte har tillgång till. Det undermedvetna programmeras och kommunicerar genom känslomässiga upplevelser. Det finns alltså en känslomässig aspekt som är kopplad till vår inlärning. 

 

En fobi kan rota sig i det undermedvetna genom att vi kopplar ihop två saker som inte alls har med varandra att göra. I fallet med fobin för möss kan det vara så att det lilla barnet blev väldigt skrämt av någonting samtidigt som det ser en mus. I det läget finns det inget som helst samband mellan känslan och musen. Men det lilla barnet kan inte förstå detta eftersom det saknar ett rationellt utvecklat sinne. Rädslan för möss får istället allt mer energi efter som den upprepas vid varje möte med en mus. Därmed utvecklas en känslomässig låsning som rotar sig i det undermedvetna sinnet. Och varje gång en mus kommer in i bilden, och då spelar det ingen roll om den är verklig eller om det är en fantasi, så reagerar det undermevetna sinnet. Det vill säga- det undermedvetna sinnet utför en arbetsorder som i nio fall av tio har sin rot i personens barndom.

 

Även våra vanor och rutiner fins rotade i det undermedvetna sinnet. Vi kan utföra saker automatiskt på grund a detta. Och det undermedvetna sinnet gör bara som det har blivit tillsagt att göra. 

 

Vårt undermedvetna sinne har också en skyddande funktion. Om stöter på någon form av hot, t ex en person som kommer emot oss med en kniv, så kommer vårt undermedvetna att se till att skydda oss på bästa sätt eftersom vårt inre bibliotek innehåller rädsla för den typen av situationer. Vi hinner inte ens tänka innan adrenalin börjar pumpas ut i kroppen, puls och blodtryck ökar och vi ryggar från situationen. I det läget så kopplas även vårt omedvetna, som skyddar oss genom reflexer, in. Vi kan t ex reagera genom att "fly eller fäkta"- vi springer från situationen eller stelnar av rädsla. Det undermedvetna väljer den bästa lösningen som det i stridens hetta kommer på. 

 

Vårt undermedvetna kan också skydda oss genom förträngning av låsta känslor. Det finns väldigt mycket lagrat i vårt undermedvetna som vi inte tänker medvetet på. Det som är ointressant för det medvetna läggs på lagerhyllan och glöms bort tills det undermedvetna sinnet ser en koppling. Det kan t ex vara en doft som väcker ett gammalt minne till liv. Så även om vi inte är medvetna om det så ligger det mycket i vårt undermedvetna som kan ställa till det för oss. Upplevelser skapar också fysiska reaktioner som kan vara av varierande intensitet och energi. Att t ex befinna sig ensam i ett mörkt rum ger vissa hjärtklappning, medan andra inte berörs. Det beror helt enkelt på vad vi har för energikoppling till situationen. Hur många gånger har du inte varit med om att känna en käsla av obehag utan att veta varför?